Условия за закупуване на билети онлайн 2020-08-27T10:02:55+00:00

Като цяло
KITT LTD („aquaparkneptun.com“) притежава и управлява този уебсайт. Този документ урежда отношенията ви със aquaparkneptun.com („Уебсайт“). Достъпът и използването на този уебсайт и продуктите и услугите, достъпни чрез този Уебсайт (общо наричани „Услугите“), са обект на следните условия, условия и известия („Общите условия“). Използвайки Услугите, вие се съгласявате с всички Общи условия, които могат да бъдат актуализирани от нас от време на време. Трябва редовно да проверявате тази страница, за да забележите всички промени, които може да сме направили в Общите условия.

Достъпът до този уебсайт е разрешен временно и ние си запазваме правото да оттегляме или променяме Услугите без предизвестие. Ние не носим отговорност, ако по някаква причина този уебсайт не е наличен по всяко време или за какъвто и да е период. От време на време можем да ограничим достъпа до някои части или до целия този уебсайт.
Този уебсайт може да съдържа връзки към други уебсайтове („Свързани сайтове“), които не се експлоатират от aquaparkneptun.com. aquaparkneptun.com няма контрол върху свързаните сайтове и не носи отговорност за тях или за загуби или щети, които могат да възникнат от използването на тях. Използването на свързаните сайтове ще бъде предмет на условията за ползване и услугата, съдържащи се във всеки такъв сайт.

Декларация за поверителност
Нашата политика за поверителност, която определя как ще използваме вашата информация, може да бъде намерена на [Линк за политика на поверителност]. Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате с обработката, описана в него, и гарантирате, че всички предоставени от вас данни са точни.

Забрани
Не трябва да злоупотребявате с този уебсайт. Няма да: извършите или насърчите престъпление; предавайте или разпространявайте вирус, троянски, червей, логическа бомба или друг материал, който е злонамерен, технологично вреден, в нарушение на доверието или по някакъв начин обиден или нецензурен; хак във всеки аспект на Услугата; корумпирани данни; причинява раздразнение на други потребители; нарушават правата на имуществените права на което и да е друго лице; изпращайте всякакви нежелани рекламни или промоционални материали, обикновено наричани „спам“; или да се опита да повлияе на производителността или функционалността на всяко компютърно оборудване или достъп до този уебсайт. Нарушаването на тази разпоредба би представлявало престъпление и aquaparkneptun.com ще съобщава за всяко подобно нарушение на съответните правоприлагащи органи и ще разкрие вашата самоличност пред тях.

Ние няма да носим отговорност за загуби или щети, причинени от разпространена атака за отказ на услуга, вируси или друг технологично вреден материал, които могат да заразят вашето компютърно оборудване, компютърни програми, данни или друг патентован материал поради използването на този уебсайт или на вашето изтегляне на всеки публикуван на него материал или на който и да е уебсайт, свързан с него.

Интелектуална собственост, софтуер и съдържание
Правата на интелектуална собственост върху целия софтуер и съдържание (включително фотографски изображения), предоставени на вас на или чрез този уебсайт, остават собственост на aquaparkneptun.com или на неговите лицензодатели и са защитени от законите и договорите за авторско право по целия свят. Всички такива права са запазени от aquaparkneptun.com и неговите лицензодатели. Можете да съхранявате, отпечатвате и показвате съдържанието, предоставено само за ваша лична употреба. Нямате право да публикувате, манипулирате, разпространявате или по друг начин възпроизвеждате под какъвто и да е формат всяко съдържание или копия на съдържанието, предоставено на вас или което се появява на този уебсайт, нито можете да използвате такова съдържание във връзка с какъвто и да е бизнес или търговска цел предприятие.

Условия за продажба
Като направите поръчка предлагате да закупите продукт на и при спазване на следните условия и условия. Всички поръчки подлежат на наличност и потвърждение на цената на поръчката.
Времето за изпращане може да варира в зависимост от наличността и да подлежи на закъснения, произтичащи от закъснения в пощенската кутия или форсмажорни обстоятелства, за които няма да носим отговорност.

За да сключите договор с aquaparkneptun.com, трябва да сте на възраст над 18 години и да притежавате валидна кредитна или дебитна карта, издадена от приемлива за нас банка. aquaparkneptun.com си запазва правото да откаже всяка заявка, направена от вас. Ако вашата поръчка бъде приета, ние ще ви уведомим по имейл и ще потвърдим самоличността на страната, с която сте сключили договор. Това обикновено е aquaparkneptun.com или в някои случаи може да бъде трета страна. Когато договор е сключен с трета страна, aquaparkneptun.com не действа като агент или главница и договорът е сключен между вас и тази трета страна и ще бъде предмет на условията за продажба, които ви доставят. Когато правите поръчка, вие се задължавате, че всички детайли, които ни предоставяте, са верни и точни, че сте оторизиран потребител на кредитната или дебитна карта, използвана за извършване на вашата поръчка, и че има достатъчно средства за покриване на разходите за стоките. Цената на чуждестранните продукти и услуги може да се колебае. Всички рекламирани цени са обект на такива промени.

а) Нашият договор
Когато направите поръчка, ще получите потвърдителен имейл, потвърждаващ получаването на вашата поръчка: този имейл ще бъде само потвърждение и няма да представлява приемането на вашата поръчка. Договор между нас няма да бъде съставен, докато не ви изпратим потвърждение по електронна поща, че поръчаните от вас стоки са ви изпратени. Само тези стоки, изброени в имейла за потвърждение, изпратен в момента на изпращане, ще бъдат включени в съставения договор.

(б) Цени и наличност
Въпреки че се опитваме да гарантираме, че всички подробности, описания и цени, които се появяват на този уебсайт, са точни, може да възникнат грешки. Ако открием грешка в цената на всяка поръчана от вас стока, ние ще ви информираме за това възможно най-скоро и ще ви дадем възможност да потвърдите отново вашата поръчка на правилната цена или да я анулирате. Ако не можем да се свържем с вас, ще третираме поръчката като анулирана. Ако анулирате и вече сте платили за стоките, ще получите пълно възстановяване.
Допълнителните разходи се таксуват допълнително; такива допълнителни такси са ясно показани, когато е приложимо, и са включени в „Общите разходи“.

в) Плащане
След получаване на вашата поръчка, ние извършваме стандартна проверка за упълномощаване на вашата платежна карта, за да гарантираме, че има достатъчно средства за изпълнение на транзакцията. Вашата карта ще бъде дебитирана след получаване на разрешение. Паричните средства, получени при дебитиране на вашата карта, се третират като депозит срещу стойността на стоките, които искате да закупите. След като стоките са изпратени и Ви бъде изпратено имейл за потвърждение, средствата, платени като депозит, ще се използват като възнаграждение за стойността на закупените от Вас стоки, както е посочено в имейла за потвърждение.

Текущите цени на обикновените билети и билети с отстъпки са показани на уебсайта. Всички плащания се извършват по електронен път чрез карта (VISA, MasterCard) чрез уебсайта на хотела, а всички разходи и комисионни по банкови преводи са за сметка на клиента.

Наказания
Клиентът може да отмени поисканите услуги без неустойки. В този случай предплатените суми се възстановяват след 14 дни от деня на анулирането. Всички разходи и комисиони по банкови преводи са за сметка на клиента.

Отказ от отговорност
Материалите, показани на този уебсайт, се предоставят без никакви гаранции, условия или гаранции за неговата точност. Освен ако изрично не е посочено противното в най-пълната степен, разрешено от закона aquaparkneptun.com и неговите доставчици, доставчици на съдържание и рекламодатели изрично изключват всички условия, гаранции и други условия, които в противен случай биха могли да се предвидят от устава, общото законодателство или закон за собствения капитал и не носи отговорност за каквито и да било щети, включително, но без ограничение на преки, косвени, специални, последващи, наказателни или случайни щети или вреди от загуба на употреба, печалби, данни или други нематериални ценности, щети върху репутацията или репутация или разходите за закупуване на заместващи стоки и услуги, произтичащи от или свързани с използването, невъзможността за използване, изпълнението или отказите на този уебсайт или свързаните сайтове и всякакви материали, публикувани на тях, независимо дали тези щети са били предвидими или възникват при договор, деликт, справедливост, реституция, по закон, по общо законодателство или по друг начин. Това не засяга отговорността на aquaparkneptun.com за смърт или телесна повреда, произтичащи от нейната небрежност, измамно невярно представяне, погрешно представяне на основен въпрос или друга отговорност, която не може да бъде изключена или ограничена съгласно приложимото законодателство.

Свързване към този уебсайт
Можете да направите линк към нашата начална страница, при условие че го направите по начин, който е справедлив и легален и не накърнява нашата репутация или да се възползвате от нея, но не трябва да установявате връзка по такъв начин, че да подсказвате каквато и да е форма на свързване , одобрение или одобрение от наша страна, когато няма такава. Не трябва да установявате връзка от всеки уебсайт, който не е собственост на вас. Този уебсайт не трябва да бъде рамкиран на друг сайт, нито може да създадете връзка към която и да е част от този уебсайт, различна от началната страница. Ние си запазваме правото да оттеглим разрешението за свързване без предизвестие.

Отказ от отговорност относно собствеността върху търговски марки, изображения на личности и авторски права на трети страни
С изключение на случаите, когато изрично е посочено противното, всички лица (включително техните имена и изображения), търговски марки и съдържание, услуги и / или места, представени на този уебсайт, по никакъв начин не са свързани, свързани или свързани с aquaparkneptun.com и не бива да разчитате на съществуването на такава връзка или принадлежност. Всички търговски марки / имена, представени на този уебсайт, са собственост на съответните собственици на търговски марки. Когато е посочена търговска марка или търговска марка, тя се използва единствено за описание или идентифициране на продуктите и услугите и по никакъв начин не е твърдение, че такива продукти или услуги са одобрени или свързани с aquaparkneptun.com.

Обезщетение
Вие се съгласявате да обезщетявате, защитавате и държите безобидни aquaparkneptun.com, нейните директори, служители, служители, консултанти, агенти и свързани лица от всякакви искове на трети лица, отговорности, щети и / или разходи (включително, но не се ограничава до юридически такси), произтичащи от използването на този уебсайт или от вашето нарушение на Общите условия.

Вариант
aquaparkneptun.com има право по абсолютно свое усмотрение по всяко време и без предупреждение да променя, премахва или променя Вашите Услуги и / или всяка страница на този уебсайт.

Недействителност
Ако някоя част от Общите условия е неприложима (включително всяка разпоредба, в която изключваме нашата отговорност към вас), изпълнимостта на която и да е друга част от Условията за ползване няма да бъде засегната от всички останали клаузи, които остават в пълна сила и действие. Доколкото е възможно, когато някоя клауза / подклауза или част от клауза / подклауза може да бъде разделена, за да направи останалата част валидна, клаузата се тълкува съответно. Алтернативно, вие се съгласявате клаузата да бъде поправена и тълкувана по начин, който да прилича много на първоначалния смисъл на клаузата / подклаузата, както е разрешено от закона.

Жалби
Ние използваме процедура за обработка на жалби, която ще използваме, за да се опитаме да разрешим спорове, когато те възникнат за първи път.

Отказ
Ако нарушите тези условия и ние не предприемем никакви действия, все пак ще имаме право да използваме нашите права и средства за защита във всяка друга ситуация, в която нарушавате тези условия.

Цяло споразумение
Горните Условия за ползване представляват цялото споразумение на страните и заместват всички предходни и съвременни споразумения между вас и aquaparkneptun.com. Всяко отказване от всякакви условия на Условията за ползване ще бъде в сила само ако е писмено и подписано от директор на aquaparkneptun.com.

Системата за онлайн резервации се управлява от търговска марка dpb, която е част от KITT Ltd (лиценз № 5482 / BG130624711)